– ackvirerar ett projekt med ambitionen att bygga cirka 350 bostäder

SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett nytt projekt i det attraktivt belägna Elverkshuset i Nacka stad. Projektet som har ambitionen att bygga cirka 350 bostäder kommer att utvecklas via ett nybildat joint venture mellan fastighetsägaren LIBU Invest och SSM. Planerad byggstart är 2019 med inflyttning under 2021.

SSM och LIBU Invest har inlett ett samarbete genom att bilda ett JV-bolag för att gemensamt utveckla ett projekt med ambitionen att utveckla 350 bostäder, varav merparten för hushåll med en till två personer, i det attraktivt belägna Elverkshuset i närheten av Nacka Stadshus. Planerad byggstart är 2019 med inflyttning under 2021. Området runt fastigheten Elverkshuset planerar att utvecklas till en sammanhängande stadsbebyggelse och vara en del av Nacka stad. Redan idag finns goda kommunikationer genom pendeltåg samt buss och framöver kommer området även att nås genom den planerade utbyggnationen av tunnelbanan.

–  SSM vänder sig till en kundgrupp som söker funktionella och yteffektiva bostäder i centrala lägen tillsammans med goda kommunikationer. Nacka stad uppfyller alla dessa tre kriterier varför området är högintressant för oss att expandera på, säger Mattias Roos, verkställande direktör för SSM.

–  LIBU Invest vill vara en aktiv aktör inom Nackas fortsatta stadsutveckling. Vi har stor respekt för SSMs kompetens och styrka inom bostadsutveckling, vad gäller såväl bolagets förmåga att utveckla yteffektiva bostäder men även deras kommersiella förmåga. Vi är därför mycket nöjda över att idag kunna kommunicera vårt samarbete, kommenterar Ola Lidfeldt, verkställande direktör för LIBU Invest.

SSM har 3 496 antal byggrätter i planeringsfas och 1 481 bostäder i produktion per 30 september 2016.

 
Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2016 kl. 08:00 CET.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Roos, verkställande direktör
E-post: [email protected]

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef        
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]

         
Om SSM Holding AB (publ)

SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens urbana invånare – och ambitionen är att utveckla de mest populära bostäderna i urbana områden. Därför bygger SSM prisvärda bostäder för hushåll med en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter.
Läs mer på:
www.ssmfastigheter.se