SSM Holding AB (publ), Stockholmsregionens marknadsledande bostadsutvecklare inom prisvärda bostäder, fortsätter expandera genom att förvärva ett bostadsprojekt i centrala Jakobsberg av Upland Securities AB. Projektet omfattar en total BOA om cirka 19 000 m2 vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 370 bostadsrätter. Initial köpeskilling uppgår till 30 MSEK, därutöver tillkommer köpeskilling efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Försäljningsstart är beräknad till andra kvartalet 2018 och inflyttning förväntas kunna ske med början under 2020. 

SSM har förvärvat en fastighet (bolaget Riddersvik Fastigheter AB) i centrala Jakobsberg (Järfälla kommun). I linje med SSM:s fokuserade förvärvsstrategi, är fastigheten attraktivt belägen med endast 100 meter till pendeltågsstationen.

Projektet omfattar cirka 19 000 m2 BOA, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 370 bostadsrätter. Projektet kommer att drivas i egen regi med en beräknad försäljningsstart under andra kvartalet 2018 och inflyttning förväntas kunna ske med början under 2020.

Säljare är Upland Securities AB och köpeskilling utöver handpenning om 30 MSEK tillkommer efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Järfälla kommun beräknar att växa från 70 000 invånare till över 100 000 invånare fram till år 2030. Kommunen, där Jakobsberg är en central punkt, är en av åtta stadskärnor som bedöms ha potential att bli regionala knutpunkter som kan komplettera och avlasta centrala Stockholm enligt Stockholms-regionens utvecklingsplan RUFS 2010.

– Projektet i Jakobsberg är helt i linje med våra kunders efterfrågan om boende i urbana miljöer och semicentrala lägen i närheten av goda allmänna kommunikationer. Vårt nya projekt i Jakobsberg blir därför ett värdefullt tillskott i vår projektportfölj, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Efter förvärvet har SSM över 6 500 byggrätter i planerings- eller produktionsfas, med en försäljningsgrad om 95,5 procent i pågående produktion.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är den ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i oktober 2017 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com