SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsregionen fortsätter att expandera sin verksamhet genom att förvärva ett bostadsprojekt i Akalla av D. Carnegie & Co AB. Projektet omfattar en total BOA om 9 000 m2, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 175 bostadsrätter. Köpeskillingen uppgår till cirka 80 MSEK. Försäljningsstart är beräknad till 2019 med en förväntad inflyttning från och med 2021.

SSM har förvärvat ett bostadsprojekt i Akalla av D. Carnegie & Co AB motsvarande en köpeskilling om cirka 80 MSEK. Projektfastigheten (Mariehamn 1) är belägen i Akalla med mycket goda kommunikationer, service och närmiljö och inrymmer i dag butiker, parkering och garage.

Projektet omfattar cirka 9 000 m2 BOA och 2 500 m2 LOA, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 175 bostadsrätter i storlek 42-60 m2 samt med matvarubutik i markplan.

Projektet kommer att drivas i egen regi med en beräknad försäljningsstart under 2019 och med en förväntad inflyttning från och med 2021.

–   SSM vänder sig till en kundgrupp som söker funktionella och yteffektiva bostäder i centrala lägen tillsammans med goda kommunikationer. Vårt nya projekt uppfyller alla dessa tre kriterier och kommer därför att bli ett värdefullt tillskott i vår projektportfölj, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Efter förvärvet har SSM närmare 6 000 byggrätter i planerings- eller produktionsfas.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Roos, vd & koncernchef
E-post: [email protected] 

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef          
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM
 

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i inledningen av maj 2017 finns närmare 6 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.se