SSM Holding AB (publ), fortsätter att växa i den alltmer populära citynära förorten Spånga, genom att förvärva ett bostadsprojekt i Spånga Centrum av Nils Johnny Fastighets AB. Projektet omfattar en total BOA om cirka 11 400 m2 vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 250 bostadsrätter. Initial köpeskilling uppgår till 65 MSEK, därutöver tillkommer köpeskilling baserat på framtida exploatering. Produktionsstart är beräknad till första kvartalet 2020 med en förväntad inflyttning från och med fjärde kvartalet 2021.

SSM har förvärvat ett bostadsprojekt i Spånga Centrum av Nils Johnny Fastighets AB motsvarande en initial köpeskilling om 65 MSEK, därutöver tillkommer köpeskilling baserat på framtida exploatering. Projektfastigheten (Gulmåran) är belägen i Spånga Centrum där det finns ett  riktligt utbud av affärer och restauranger. Spånga erbjuder också närhet till ett stort utbud av träningsfaciliteter och grönområden. Allmänna kommunikationer i området är goda via pendeltåg och buss.

Projektet omfattar cirka 11 400 m2 BOA, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 250 bostadsrätter.

Projektet kommer att drivas i egen regi med en beräknad produktionsstart under fjärde kvartalet 2020 och med en förväntad inflyttning från och med fjärde kvartalet 2021.

–  SSM vänder sig till en specfik kundgrupp – morgondagens urbaniter – som söker funktionella och yteffektiva bostäder i centrala lägen tillsammans med goda kommunikationer. Vårt nya projekt i Spånga Centrum uppfyller alla dessa kriterier varför projektet blir ett värdefullt tillskott i vår projektportfölj,  säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Sedan tidigare har SSM projektet Spånga Studios intill Spånga Torg som består av 80 bostadsrätter där en inflyttning förväntas kunna ske under senare delen av 2019.

Efter förvärvet har SSM cirka 5 800 byggrätter i planerings- eller produktionsfas.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos, vd & koncernchef
E-post: [email protected] 

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef                                        
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM 

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i inledningen av maj 2017 finns cirka 5 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.se