SSM Holding AB (publ), Stockholmsregionens marknadsledande bostadsutvecklare inom prisvärda och yteffektiva bostäder, fortsätter expandera genom att förvärva ett bostadsprojekt med strandtomt i urbana och växande Hägersten av stiftelsen Neijp-Henriksberg. Projektet omfattar cirka 12 700 m2 BOA, vilket SSM bedömer kunna utveckla till 250 bostadsrätter. Detaljplanearbete är påbörjat och initial köpeskilling uppgår till 60 MSEK, varav 30 MSEK betalas vid lagakraftvunnen detaljplan. Försäljningen är uppdelad på tre jämnt fördelade etapper. Tilläggsköpeskilling tillkommer och betalas i samband med att SSM har uppnått en säljgrad om 75 procent i var och en av dessa etapper. Försäljningsstart är beräknad till 2019 och inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.

SSM har förvärvat ett unikt bostadsprojekt i urbana och växande Hägersten (Stockholms kommun). Projektet är attraktivt beläget med strandtomt till Mälaren samt med närhet till Axelsbergs tunnel-banestation, och 15 minuters färdväg till Stockholms T-central. Området präglas även av ett stort utbud av närservice, nöjen och rekreationsmöjligheter.

Projektet omfattar cirka 12 700 m2 BOA, vilket SSM har för avsikt att utveckla till 250 bostadsrätter. Försäljningen kommer att bedrivas via tre etapper och projektet planeras att drivas i egen regi. Första försäljningsstart beräknas till 2019 och tillhörande inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.

Säljare är stiftelsen Neijp-Henriksberg. Detaljplanearbete har påbörjats och initial köpeskilling uppgår till 60 MSEK, varav 30 MSEK betalas vid lagakraftvunnen detaljplan. Tilläggsköpeskilling tillkommer och betalas i samband med att SSM har uppnått en säljgrad om 75 procent i var och en av ovan nämnda försäljningsetapper.

– Marknaden för förvärv av attraktiva projekt är god. Projektet i Hägersten är synnerligen konkurrenskraftigt och helt i linje med våra kunders efterfrågan om ett prisvärt boende i urbana miljöer samt med närhet till goda allmänna kommunikationer. Vårt nya projekt blir därför ett värdefullt tillskott i vår projektportfölj, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Efter förvärvet har SSM cirka 6 700 byggrätter i planerings- eller produktionsfas, och en försäljningsgrad om 97,1 procent i pågående produktion.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är den ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i november 2017 finns cirka 6 700 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com