Den 15 augusti tecknade SSM Holding AB (publ) avtal gällande förvärv av fastighetenStora Sjöfallet i Stockholm. Säljare är NCC och SSM kommer att tillträda fastigheten i början av november 2014. Projektet omfattar ca 2200 kvm BTA och beräknas innehålla ca 45 st effektivt planerade lägenheter.

Den nyligen planlagda fastigheten Stora Sjöfallet i Stockholm är en del utav Stockholms stads stadsutvecklingsområde Norra Djurgårdsstaden. SSM förvärvar projektet för att utveckla 45 st yteffektiva lägenheter om 1-2 ROK. Försäljningsstart kommer att ske under slutet av året och produktionsstart planeras till Q2 2015. Projektet beräknas vara färdigställt till Q2 2016.

– Vi är glada över att vi kunnat förvärva detta projekt av NCC. Det kompletterar vår projektportfölj på ett bra sätt. I området Norra Djurgårdsstaden har än så länge mestadels större exklusiva lägenheter utvecklats. Vi tror att vår produkt, små effektivt planerade lägenheter, kommer att bli en efterfrågad produkt hos våra kunder och ett bra komplement till det existerande beståndet säger Mattias Roos, VD på SSM.

– Vi ser mycket positivt på att samarbeta med SSM i den fortsatta utvecklingen av projektet. Vi har redan byggt 120 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden och ser en fortsatt möjlighet att tillsammans med SSM både erbjuda marknaden ett bredare utbud av bostäder men också öka det totala antalet, något som Stockholms växande befolkning behöver. Vi startar försäljningen av våra 64 lägenheter i slutet av året och färdigställer dem under 2016, säger Mattias Lundgren, VD NCC Boende AB.

SSM:s målsättning är att kontinuerligt starta byggnationen av 500 bostäder per år. Ambitionen är därför att ackvirera minst 500 byggrätter per år de närmaste fem åren. Under 2014 har SSM ackvirerat följande nya projekt till sin projektportfölj:

  • Bromma Tracks, Kv Linneduken 1, 250 lgh

  • Kista Äng, Kista, 250 lgh

  • Stora Sjöfallet, Norra Djurgårdsstaden, 45 lgh

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199