SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, genomför en investeraraffär och säljer hyresrättsprojektet Täby Turf med 176 bostäder till bostadsbolaget Willhem. Försäljningspriset uppgår till 473,0 MSEK och projektet beräknas vinstavräknas under perioden Q1 2019 – Q1 2021. Boende beräknas kunna börja flytta in från och med Q4 2020.

SSM genomför en investeraraffär och säljer hyresrättsprojektet Täby Turf med 176 bostäder till bostadsbolaget Willhem. Försäljningspriset uppgår till 473,0 MSEK och projektet beräknas vinstavräknas under perioden Q1 2019 – Q1 2021. Framtida hyresgäster beräknas kunna börja flytta in från och med Q4 2020.

Täby Turf är baserat på en markanvisning från Täby kommun som SSM erhöll via tävling i början av 2017. Projektet utgör en del av den nya stadsdelen Täby Park som på sikt är planerad till minst 6 000 bostäder. Täby Turf är attraktivt beläget nära Täby centrum och 400 meter från Roslagsbanans station Galoppfältet. Projektet kommer att få en spännande gestaltning där arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och skiftande fasadmaterial av tegel och puts. Projektets bostadsyta uppgår till 8 666 m2 och bostäderna består av ett till tre rum med kök med 35 – 70 m2 BOA, varav 85 procent är ettor och tvåor med en BOA om 35 – 48 m2. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler samt en förskola för cirka 40 – 60 barn.

Vi är mycket nöjda med Willhem som långsiktiga ägare till hyresrättsprojektet Täby Turf. SSMs strategi är att öka andelen produktion av hyresrätter. För närvarande är cirka 40 procent av koncernens byggrätter som är under planering lämpade för hyresrätter, säger Mattias Roos, VD & koncernchef för SSM.

Projektets detaljplan har vunnit laga kraft och byggstart beräknas till första kvartalet 2019.
 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl. 16:00 CET.
  

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post:
[email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
Twitter: @anncharlotteSSM
 

  
Om SSM Holding AB (publ)

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com