SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom ytsmarta och prisvärda bostäder, har antagit nya finansiella mål baserat på bolagets affärsplan för perioden 2020 – 2024. Målen och dess nivåer reflekterar bolagets strategiska inriktning om en ökad andel hyresrättsprojekt.

Efter att ha antagit en ny femårig affärsplan för perioden 2020 – 2024, har SSM:s styrelse idag fattat beslut om nya långsiktiga finansiella mål. Ränteteckningsgrad om minst 2 ggr finansiella kostnader tas bort som mål, samtidigt som nivåerna i de nuvarande finansiella målen rörelsemarginal och räntabilitet på eget kapital justeras för att harmonisera med bolagets affärsmix de kommande åren.

De nya finansiella målen och bolagets utdelningspolicy följer enligt nedan;

Rörelsemarginal >10 procent 
Genomsnittlig under en femårsperiod, dvs bedömd tid för omsättning av projektportföljen.
Enskilda år kan påverkas av affärsmixen bostadsrätts- och hyresrättsprojekt.

 

Soliditet >40 procent
Avstämning sker per 31 december varje år.

Räntabilitet på eget kapital >15 procent
Genomsnittlig avkastning under en femårsperiod, dvs bedömd tid för omsättning av projektportföljen. Enskilda år kan påverkas av affärsmixen bostadsrätts- och hyresrättsprojekt.

Utdelningspolicy >30 procent av resultat efter skatt
Målet kvarstår enligt tidigare beslut. Dock kommer ingen utdelning att lämnas innan bolaget har
återbetalat nuvarande utestående obligationslån.

 

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt  EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl.20:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef    
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post:
[email protected]

 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är den ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i december 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm  den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com