SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, har tilldelats en markanvisning om 150 bostäder av Stockholms stad. Mark-anvisningen är belägen vid Bällstaviken i nuvarande Ulvsunda industriområde, ett område
som är under omvandling till en attraktiv blandad stadsbebyggelse. Första inflyttning planeras att kunna ske med början under 2022. 

SSM har tilldelats en markanvisning vid Bällstaviken i Ulvsunda av Stockholms stad. Anvisningen omfattar cirka 150 bostäder enligt Stockholm stad.

Markanvisningen (fastigheten Masugnen 1), är en del av Ulvsunda industriområde, och är attraktivt belägen vid Bällstaviken, med närhet till Sundbyberg centrum. Området är i kommunens översiktsplan utpekat som en del av den centrala stadens utvidgning och sedan en längre tid pågår en omvandling av området längs med Bällstaviken och Bällstaån från industri till bostäder.

Projektet planeras för att drivas i egen regi med en beräknad försäljningsstart under 2019 och en planerad inflyttning med början under 2022.

– Den attraktiva markanvisningen vid Bällstaviken ger oss möjlighet att utveckla prisvärda och yteffektiva bostäder i ett urbant område med goda kommunikationer, något som tilltalar vår målgrupp, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

Efter förvärvet har SSM cirka 6 800 byggrätter i planerings- eller produktionsfas.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post:
[email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM
  
  

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i december 2017 finns cirka 6 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com