SSM Holding AB (publ) har genom ett bolagsförvärv, förvärvat fastigheten KV Linneduken 1 i Bromma. Säljare är Granen Fastighetsutveckling AB. SSM tillträdde fastigheten den 7 mars 2014. Projektet omfattar ca 15 500 kvm BTA och beräknas innehålla ca 220 st lägenheter.

Granen har under de senaste åren tillsammans med Stockholms stad framgångsrikt utvecklat fastigheten till beslut om en ny detaljplan för bostäder. Detaljplanen vann lagakraft under 2013.

– Vi är glada och nöjda med att vi kunnat genomföra en försäljning utav detta projekt. SSM är en bra köpare och ett spännande bolag med en intressant affärsidé. Jag tror de har fantastiskt goda förutsättningar att lyckas med deras plan för detta projekt och det skall bli kul att nu se projektet förverkligas, säger Per Arwidsson, ägare till Granen Fastighetsutveckling AB.

SSM har bestämt sig för att marknadsföra projektet under arbetsnamnet Bromma Tracks. SSM avser nu att bearbeta projektet så att det blir den produkt bolaget strävar efter att utveckla. Totalt beräknas projektet innehålla ca 220 lägenheter, framförallt 1-2 rok, väl anpassade för att tillgodose bolagets unga målgrupp och den stora efterfrågan på små yteffektiva och funktionellt designade lägenheter som finns idag. Säljstart är planerad till september och produktionsstart strax innan årsskiftet.

– SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder. Vi vill utveckla bostäder som många människor vill bo i och har råd att köpa. Vi vill bygga i Stockholmsregionen där bostadsbristen är ett faktum för hundratusentals människor. Inte minst för unga vuxna som vill flytta hemifrån till eget boende eller för människor som flyttar till regionen för att arbeta eller studera. Vi är mycket glada över att ha förvärvat ytterligare ett projekt perfekt anpassat för vår kundgrupp, morgondagens stockholmare. Brommaplan står inför en spännande period av tillväxt och utveckling och förvärvet av Kv Linneduken 1 ger oss nu möjlighet att bygga fler bostäder för stockholmare som vill bo nära stadens puls säger Mattias Roos, VD på SSM Bygg och Fastighets AB.

Savills och Linklater har på uppdrag av säljaren arbetat med förmedlingen av affären.

Setterwalls Advokatbyrå har företrätt SSM i affären. Köpeskillingen är inte offentlig.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199