SSM Holding AB (”SSM”) har beslutat att lösa in bolagets utestående obligationer motsvarande 225,0 MSEK med förfallodag i maj 2022 (ISIN SE0008040893) (”Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna.

SSM har meddelat agenten Nordic Trustee & Agency AB (publ) att bolaget utnyttjar sin rättighet att frivilligt lösa in Obligationerna i sin helhet i enlighet med klausul 11.3 (Early voluntary redemption by the Issuer (call option)) i obligationsvillkoren. Inlösenpris sker till 100,0 procent av utestående nominellt belopp tillsammans med upplupen men icke betald ränta. Inlösen kommer ske den 8 januari 2021 (”Inlösenförfarandet”).

Ytterligare information om processen för Inlösenförfarandet framgår av SSMs meddelande om Inlösenförfarandet daterat den 8 december 2020 och finns tillgängligt på www.ssmlivinggroup.com och som har skickats till obligationsinnehavare registrerade i skuldboken per den 7 december 2020.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2020, kl.17:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
 

Om SSM Holding AB
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 september 2020 finns cirka 4 300 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com