SSM avser att öka produktionen av hyresrätter från 30 till 50 procent samtidigt som bostads-rättsaffären fokuseras till yteffektiva och flexibla bostadsrätter i prisintervallet 1,3 – 2,2 MSEK. Bakgrunden till förändringen är att förstärka kunderbjudandet riktat till unga vuxna samt enpersonshushåll. I närtid kommer ett ökat antal hyresrättsprojekt att projekteras fram samtidigt som 400 omritade 1:or och 2:or i det angivna prisintervallet relanseras under Q1 2019 i projekten Bromma Boardwalk, Elverket i Nacka samt Täby Market. Bolagets finansiella mål kvarstår.

SSM har en tydlig vision. Många fler människor ska ge ges möjlighet till – och råd med – ett bra boende. Utifrån denna vision erbjuder SSM ett boendekoncept baserat på smarta och prisvärda bostäder. Med ”smarta” bostäder menar SSM att bostäderna ska vara yteffektiva, multifunktionella och miljövänliga. Därutöver ska de erbjuda gemensamma ytor och tjänster samt ha närhet till allmänna kommunikationer. ”Prisvärda” bostäder innebär för SSM att människor med ”normala” inkomster eller studenter med sedvanligt studiestöd ska ha råd att bo i bostäderna. SSM anser vidare att blandade upplåtelseformer bidrar till attraktivare, tryggare och livligare områden. Bolagets målsättning är därför att producera en relevant variation av bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder. SSM har totalt färdigställt cirka 3 500 bostäder i Storstockholm, varav en större andel efter 2012.

Unga vuxna och enpersonshushåll har kontinuerligt fått det svårare att skaffa bostad till en rimlig kostnad eller hyra. Det utökade amorteringskravet som infördes under året har ytterligare förstärkt denna målgrupps utelåsning från Stockholms bostadsmarknad. I syfte att underlätta för denna målgrupp att ta sig in på bostadsmarknaden intensifierar nu SSM sin produktion av hyresrätter samtidigt som bostadsrättsaffären fokuseras till yteffektiva och flexibla bostadsrätter i prisintervallet 1,3 – 2,2 MSEK.

Som ett första led i fokuseringen kommer ett ökat antal hyresrättsprojekt att projekteras fram i närtid. Samtidigt ritas 400 1:or och 2:or om för att rymmas inom det angivna prisintervallet för att relanseras under första kvartalet 2019. Berörda projekt är Bromma Boardwalk, Elverket i Nacka och Täby Market.

– SSM har en ytterst konkurrenskraftig och flexibel projektportfölj, vilket ger oss goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt genom att anpassa vår produktmix och bostadskoncept utifrån marknadens nya förutsättningar, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

SSM har idag cirka 6 500 byggrätter i sin produktportfölj, varav cirka 40 procent lämpar sig för hyresrättsprojekt. Bolagets finansiella mål kvarstår efter förändringen.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
  

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i september 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com