Idag påbörjar SSM försäljningen av 109 yteffektiva bostadsrätter med egen balkong eller uteplats i det livfulla och urbana Roslags Näsby. Projektet som kallas för Platform West planerar för gemensamhetsytor i form av en takterrass och en grönskande innergård. Byggnaden kommer att vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och ha en hög grönytefaktor, vilket bland annat återspeglas via gröna tak samt sedumtak med solceller, klätterväxter på en fasad samt avfallskvarnar i samtliga bostäder.  En första inflyttning beräknas till slutet av 2020. 

I Täbys bästa kommunikationsläge, precis vid knutpunkten som utgörs av Roslagsbanans station Roslags Näsby, påbörjar idag SSM försäljningen av 109 bostadsrätter inom ramen för projektet Platform West. Roslags Näsby kommer framöver att sammankopplas med den befintliga bebyggelsen i området via en bro och därmed bli en ny grön och livfull stadsdel med urban karaktär. Cirka 1 400 bostäder planeras i området tillsammans med kommersiella lokaler, skola samt ett nytt torg och en ny park.

Platform West har en hög grönytefaktor och består av nyskapande arkitektur i fem till åtta våningar med fasader av puts, tegel och träpanel i varierande kulörer samt gröna tak och sedumtak med solceller. Total BOA uppgår till 4 901 m² och bostäderna består av ett, två samt fyra rum och kök där majoriteten har egen balkong eller uteplats. BOA varierar mellan 26 – 84 m², varav merparten har en bostadsyta om 26 – 50 m². Gemensamhetsytor planeras för i form av en takterass och en grönskande innergård. I byggnadens bottenplan planeras för kommersiella lokaler med utsikt över det nya torget vilket skapar goda förutsättningar för bland annat uteserveringar. En första inflyttning beräknas till slutet av 2020.

–   Platform West erbjuder vår målgrupp – morgondagens urbaniter – ett yteffektivt boende med en hög grönytefaktor tolv minuter från Stockholms innerstad. Täby kommuns fokus på hållbarhet är i linje med SSM:s ambitioner, vilket är extra inspirerande i detta projekt,” säger Mattias Roos, vd & koncernchef SSM.

För mer information om projektet Platform West och för intresseanmälan till SSM:s bostadsprojekt, läs vidare på www.ssmliving.se

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- & IR-chef 
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Stor-stockholmsområdet och i maj 2017 fanns närmare 6 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.se