Idag påbörjar SSM försäljningen av 204 bostadsrätter i det attraktiva och framväxande bostadsområdet Kista Äng. Projektet, som är namngivet till Kosmopoliten, består av prisvärda och yteffektiva bostadsrätter med en BOA om 24-98 m², varav närmare 90 procent av bostäderna har en BOA om 30-65 m². Merparten av bostäderna har egen balkong eller uteplats, och framtida bostadsrättsinnehavare erbjuds även eftertraktade och tidsenliga gemensamhetsytor i form av utegym, utomhuspool, orangeri, stor cykelpakering, bilpool, laddningsstationer för elbilar samt kylrum för leverans av matkassar. Produktionsstart beräknas till 2019 med en förväntad inflyttning under senare delen av 2021.

SSM, Stockholms ledande bostadsutvecklare inom sin nisch, påbörjar idag försäljningen av 204 bostadsrätter motsvarande en total BOA om 10 024 m² inom ramen för projektet Kosmopoliten. Kosmopoliten är en del av det attraktiva och framväxande området Kista Äng och är centralt beläget i nära anslutning till områdets nya planerade torg. Ett torg som förväntas bli ett pulserande gångstråk med generösa trottoarer, vilket även öppnar upp för butiker och uteserveringar framöver. Totalt planerar Stockholm Stad för cirka 1 600 bostäder i området
över tid.

Kosmopolitens arkitektur består av varierande takhöjd, fasadmaterialval i tegel och trä samt sedumtak. Bostädernas BOA varierar mellan 24-98 m², varav närmare 90 procent av bostäderna har en bostadsyta om 30-65 m². Produktionsstart beräknas till 2019 med en förväntad inflyttning under senare delen av 2021.

”SSM:s vision med Kosmopoliten har varit att kunna erbjuda vår målgrupp – morgondagens urbaniter – prisvärda och yteffektiva bostäder med en egen balkong eller uteplats tillsammans med tidsenliga gemensamhetsytor och servicefunktioner, som tex utegym, utomhuspool, orangeri, bilpool och kylrum för leverans av matkassar. Antalet föranmälningar till projektet har visat på ett högt intesse och vi ser därför fram emot att kunna starta försäljningen idag”, säger Mattias Roos, vd & koncernchef SSM.

För mer information om projektet Kosmopoliten och för intresseanmälan till SSM:s bostadsprojekt, läs vidare på www.ssmliving.se.

     
För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef        
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM
 

     
Om SSM Holding AB (publ)

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i april 2017 fanns cirka 5 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.se