SSM Holding AB, Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, produktionsstartar idag bostadsrättsprojektet Platform West. Projektet som är attraktivt beläget intill Roslags-Näsbys station består av 109 bostadsrätter, varav merparten är yteffektiva ettor och tvåor med egen balkong eller uteplats. En hög andel av bostadsrätterna är redan sålda via förhandsavtal. Inflyttning i de första bostäderna förväntas ske under Q4 2021.

SSM produktionsstartar idag bostadsrättsprojektet Platform West. Projektet består av 109 bostadsrätter och är beläget i Täbys bästa kommunikationsläge intill Roslags-Näsbys station, där en ny grön och livfull stadsdel håller på att växa fram med skola, torg och park. Det attraktiva läget och omgivningen avspeglas i en hög Urban ScoreTM om 97 poäng.

Inom projektet finns 94 stycken yteffektiva ettor och tvåor och 15 stycken treor och fyror, varav fyrorna är slutsålda. Majoriteten av bostäderna har egen balkong eller uteplats. I projektet ingår gemensamhetsytor i form av takterrass och en grönskande innergård. I byggnadens bottenplan planeras för kommersiella lokaler med utsikt över det nya torget vilket skapar goda förutsättningar för bland annat uteserveringar.

En hög andel av bostadsrätterna är redan sålda via förhandsavtal och inflyttning förväntas påbörjas under Q4 2021. Vinstavräkning sker i takt med att bostäderna tillträds av bostadsrättsköparna.

– Det är väldigt roligt att kunna starta ett projekt även i dessa utmanande tider. Bostadsrättsprojektet Platform West är väl anpassat till vår målgrupps preferenser och plånbok. Detta visas både i den höga säljgraden och av projektets höga Urban ScoreTM om 97 poäng, säger Mattias Lundgren, koncernchef & VD SSM.

Efter produktionsstarten av Platform West har SSM 727 bostäder i produktion, varav 549 stycken är bostadsrätter i projekten West Side Solna, Metronomen och Platform West. Hyresrättsprojektet Täby Turf består av 178 bostäder.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2020 kl. 07:30 CEST.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761 – 65 17 71
E-post:
[email protected]

Twitter: @AnnCharlotteSSM

     
Om SSM Holding AB (publ)

SSM producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 31 mars 2020 fanns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com