SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, produktionsstartar koncernens andra hyresrättsprojekt – Sollentuna Hills. Projektet består av 94 bostäder med egen balkong/fransk balkong eller egen uteplats och är beläget i det framväxande urbana och naturnära området Väsjön i Sollentuna. Första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under 2020. Hyresrättsprojektet utvecklas i egen regi. Koncernens långsiktiga målsättning är att 30 procent av bostäder i pågående produktion ska vara hyresrätter.

Sollentuna Hills är en del av det attraktiva och framväxande urbana och naturnära området Väsjön i Sollentuna. Inom Väsjön förbereds för omkring 4 000 bostäder i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus. Bostäderna planeras för att finns i nära anknytning till naturreservat och idrottsområden.

Projektet Sollentuna Hills projekterades ursprungligen som ett renodlat bostadsrättsprojekt med 183 bostadsrätter, men har under våren 2018 omstrukturerats till ett hyresrättsprojekt och ett bostadsrättsprojekt. Båda projekten består av 94 bostäder vardera och huskropparnas arkitektur är av varierande höjd med putsad fasad.

Dagens produktionsstart av Sollentuna Hills blir koncernens andra hyresrättsprojekt. Projektet kommer att utvecklas i egen regi. Bostäderna i hyresrättsprojektet består av ett till tre rum och kök med en varierande BOA om 38 – 88 m2, varav cirka 80 procent har en bostadsyta om 40 – 64 m2. Inflyttning beräknas till 2020.

Konvertering av bokningsavtal till förhandsavtal har samtidigt påbörjats i Sollentuna Hills bostadsrätts-projekt, som består av 94 bostadsrätter, varav fem radhus. För närvarande har 54 bokningsavtal och 13 förhandsavtal tecknats. 

– Det är med stor glädje som vi idag kan kommunicera produktionsstart av SSMs andra hyresrätts-projekt. De 94 hyresrätterna blir ett välbehövligt tillskott på hyresrättsmarknaden i Stockholm, säger Mattias Roos, VD & koncernchef för SSM.

SSM:s långsiktiga affärsstrategi är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och tio procent studentbostäder.
   

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 07:30 CET.
   

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos Ann-Charlotte Johansson
VD & koncernchef Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected] E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

   
Om SSM Holding AB (publ)

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i maj 2018 finns cirka 6 700 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com