SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda och bostäder, produktionsstartar koncernens första hyresrättsprojekt. Projektet Täby Turf är attraktivt och centralt beläget i den framväxande stadsdelen Täby Park och består av 176 bostäder med en spännande och nydanande gestaltning. Första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under 2020. Hyresrättsprojektet utvecklas i egen regi med avsikten att förvalta fastigheten i eget förvaltningsbestånd

SSM fortsätter att realisera koncernens långsiktiga affärsstrategi att producera 60 procent bostads-rätter, 30 procent hyresrätter och tio procent studentbostäder. Dagens produktionsstart av Täby Turf blir koncernens första hyresrättsprojekt. Ett projekt som utvecklas i egen regi med avsikten att förvalta fastigheten i eget förvaltningsbestånd.Ytterligare cirka 40 procent av koncernens övriga byggrätter, som idag är i planeringsfas, lämpar sig för upplåtelseformen hyresrätt.

Täby Turf är baserat på en markanvisning från Täby kommun, som SSM erhöll via tävling i början av 2017, och består av 176 bostäder. Projektet utgör en del av den nya stadsdelen Täby Park som på sikt är planerad till minst 6 000 bostäder. Täby Turf är attraktivt beläget nära Täby centrum och 400 meter från Roslagsbanans station Galoppfältet. Projektet kommer att få en spännande gestaltning där arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och skiftande fasadmaterial av tegel och puts. Projektets bostadsyta uppgår till cirka 8 500 m2 och bostäderna består av ett till tre rum med kök med 35 – 70 m2 BOA, varav 85 procent är ettor och tvåor med en BOA om 35 – 48 m2. Projektet omfattar även kommersiella lokaler i form av tre butikslokaler samt en förskola för cirka 40 – 60 barn.

Det är med stor glädje som vi idag kan kommunicera produktionsstart av SSMs första hyresrätts-projekt. Projektet har en spännande och nydanande gestaltning som SSM har utvecklat i nära samarbete med Täby kommun. De 176 hyresrätterna blir ett välbehövligt tillskott på hyresrätts-marknaden i Stockholm, säger Mattias Roos, VD & koncernchef för SSM.

Projektets detaljplan har vunnit laga kraft och byggstart beräknas till tredje kvartalet 2018. De första hyresgästerna förväntas kunna flytta in under 2020
   

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 07:30 CET.
    

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos Ann-Charlotte Johansson
VD & koncernchef Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected] E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

   
Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i mars 2018 finns cirka 7 000 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com