SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, har rekryterat advokat Maria Boudrie till chefsjurist och ny medlem av SSM:s koncernledning. Maria är idag advokat och partner på Hamilton Advokatbyrå och har en gedigen erfarenhet av svenska och utländska fastighetstransaktioner, fastighetsrätt samt kommersiell avtals- och hyresrätt.

SSM har rekryterat Maria Boudrie till rollen som chefsjurist och ny medlem av koncernledningen.

Maria har en juristexamen från Stockholms universitet och en gedigen erfarenhet av både svenska och utländska fastighetstransaktioner, allmän fastighetsrätt, kommersiell avtalsrätt och hyresrätt. Maria är idag advokat och partner med inriktning mot fastighetstransaktioner hos Hamilton Advokatbyrå.

– Maria har en gedigen erfarenhet av fastighetsrätt och komplexa affärstransaktioner. Marias kompetens och bakgrund kommer att bli ett värdefullt tillskott till koncernledningen och till verksamheten i övrigt, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM.

– SSM har historiskt sett en transaktionsintensiv profil och jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet och kompetens till att utveckla bolaget vidare, säger Maria Boudrie, tillträdande
chefsjurist SSM.

Maria Boudrie tillträder sin tjänst i april 2018.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december  2017 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@anncharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)  
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i december 2017 finns cirka 6 800 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com