SSM Holding AB (publ) har sålt sin andel i bostadsprojektet Bromma Square med 355 planerade bostadsrätter till JV-partnern Profi Fastigheter. Försäljningen är en konsekvens av utfallet från den utvärdering av projektet som inleddes i Q3 2019. Försäljningen har en marginell påverkan på SSMs resultat samtidigt som kassaflödet påverkas positivt med 42,9 MSEK under Q1 2020.

SSM har sålt sin andel i bostadsprojektet Bromma Square (Bordduken 7 och Linneduken 5) till JV-partnern Profi Fastigheter.

Bostadsprojektet var planerat till cirka 355 bostadsrätter med en BOA om 18 850 kvm. Projektet har varit under utvärdering sedan Q3 2019 och försäljningen är en konsekvens av utvärderingens slutsats som anger att det är mindre attraktivt att utveckla bostäder än att vidareutveckla nuvarande kommersiella fastigheter.

Försäljningen har en marginell påverkan på SSMs resultat samtidigt som kassaflödet påverkas positivt med 42,9 MSEK under Q1 2020.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019  kl.15:15 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post:
[email protected]

Twitter: @AnnCharlotteSSM

 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i september 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com