SSM Holding AB (publ), den ledande aktören inom bostadsutveckling och bostadsbyggande i Stockholmsregionen, har förstärkt sin styrelse med en rad välkända och erfarna namn från fastighets- och finansbranschen. Vid en extrainsatt bolagsstämma valdes Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Sjöstrand samt Jonas Wikström till nya styrelseledamöter. Ulf Sjöstrand är en av bolagets två grundare. Anders Janson kvarstår som bolagets styrelseordförande. 

Förstärkningen inom styrelsesammansättningen är ett led i bolagets fortsatta förberedelser inför en eventuell notering på Nasdaq Stockholm.

Bo Andersson är fil.kand från Stockholms universitet samt har studerat vid Harvard universitet i USA. Bo har en omfattande internationell karriär och en unik erfarenhet av inköps-, strategi- och ledarskapsfrågor från sin tid som inköpsdirektör i SAAB, GM och styrelseledamot Autoliv.  

Per Berggren är civilingenjör från KTH och har varit VD för stora fastighetsbolag i närmare 15 år. Per är VD för Hemsö och även ledamot i Castellums styrelse. Per har tidigare varit VD för Jernhusen samt haft ledande positioner inom Drott, Fabege och Skanska.

Sheila Florell är jurist från Stockholms universitet och sedan 2006 chefsjurist på Vasakronan samt medlem i Vasakronans koncernledning. Sheila har en betydande erfarenhet av förvärv
och fastighetstransaktioner samt bolagsstyrning.

Jonas Wikström är civilekonom från Uppsala universitet och har en gedigen erfarenhet från den nordiska finansbranschen. Jonas har bland annat varit fondförvaltare på Catella Fondförvaltning, grundare och VD för WR Capital samt haft ledande positioner inom ABG Sundal Collier och Alfred Berg. Jonas har under senaste året ingått i SSMs Advisory board, vilket efter denna styrelseförändring avvecklats.

–       Med de nya ledamöterna har vi stärkt styrelsens kompetens inom och erfarenhet från framförallt fastighets- och finansbranschen samtidigt som styrelsen uppfyller kraven för att bli ett noterat bolag, säger Anders Janson, styrelseordförande för SSM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Janson
Styrelseordförande
Telefon: 076-771 92 00
E-post: [email protected]