SSMs styrelse har beslutat att tidigarelägga bolagets delårsrapport för Q3 2020 från den 19 november 2020 till den 12 november 2020.

Bakgrunden till ändrat datum är att Amasten Fastighets AB den 14 oktober 2020 offentliggjorde ett publikt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB. I enlighet med pressmeddelande från budbolaget bedöms erbjudandeperioden avseende uppköpserbjudandet påbörjas omkring den 9 november 2020.

Styrelsens syfte med att tidigarelägga delårsrapporten är att förse SSMs aktieägare och aktiemarknaden som helhet med information om SSMs resultat och ställning per den 30 september 2020 i ett så tidigt skede som möjligt av när erbjudandeperioden bedöms påbörjas.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)    
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 juni 2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com