SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom funktionssmarta och prisvärda bostäder, har tilldelats en markanvisning av Stockholms stad i Sjöstadshöjden, beläget mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Markanvisningen bedöms motsvara 150 bostäder samt kommersiella lokaler. Tidigast möjliga färdigställande av projektet bedöms till 2027.

SSM har tilldelats en markanvisning av Stockholms stad i projektområdet Sjöstadshöjden, beläget mellan södra Hammarby Sjöstad och norra Hammarbyhöjden.

Området har stor potential att utvecklas till en stadsmässig miljö via ett urbant stråk längs med Hammarbyvägen som knyter samman stadsdelarna. Sammantaget planerar Stockholms stad för 400 bostäder samt kontorsytor för cirka 5 000 arbetsplatser i området. Goda kommunikationer finns idag med närhet till spårvagn (Tvärbanan) och området ingår även i den planerade utbyggnaden av tunnelbanans blå linje.

SSMs anvisning uppskattas till cirka 12 000 m2 BOA, vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 150 bostadsrätter, varav en del bostadsrätter planeras som studentbostäder. Markplan planeras för förskola och kontor.

Tidigast möjliga färdigställande beräknas till 2027.

– Markanvisningen i Sjöstadshöjden ger oss möjlighet att utveckla prisvärda och yteffektiva bostäder i ett urbant område med goda kommunikationer, något som tilltalar vår målgrupp, säger Mattias Lundgren, vd & koncernchef för SSM.

Efter förvärvet har SSM närmare 4 700 stycken byggrätter i produktions- och planeringsfas.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
  

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista september 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com