SSM Holding AB (publ), den ledande aktören inom bostadsutveckling och bostadsbyggande i Stockholmsregionen, kompletterar och förstärker sin bolagsledning genom att utse Casper Tamm till ekonomidirektör.

SSM har utsett Casper Tamm till ekonomidirektör. Casper, som börjar omgående, är 54 år och har mångårig erfarenhet i rollen som ekonomi- och finansdirektör, bland annat från den internationella Dow-koncernen, Teracom samt nu senast från det börsnoterade bolaget Swedol.

– Casper har en bred och gedigen finansiell bakgrund. Hans tidigare erfarenhet från expansion, företagsförvärv, nyemissionsprocesser och noterad bolagsmiljö adderar erforderlig erfarenhet till bolagets ekonomi- och finansfunktion. Den nya rollen införs i syfte att komplettera och avlasta nuvarande ekonomifunktion och för att säkerställa SSMs kapacitet att leverera på bolagets framtida planer, säger Mattias Roos, verkställande direktör för SSM.

– SSM verkar på en intressant marknad med en spännande produkt. Jag ser fram emot att få möjlighet att delta i bolagets fortsatta tillväxtresa och planerade börsnotering, kommenterar Casper Tamm.

Casper Tamm blir i sin roll som ekonomidirektör ytterst ansvarig för ekonomi, it och internkontroll.  Nuvarande CFO Ola Persson, behåller sin roll som ansvarig för bolagets ekonomifunktion men kommer efter organisationsförändringen att rapportera till ekonomidirektören.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Roos
Verkställande direktör
Telefon: +46 (0)706 – 18 51 99
E-post: [email protected]