SSM planerar att bygga 340 bostäder i norra Europas högsta byggnad. Efter flera års utvecklingsarbete har nu de slutliga handlingarna lämnats in till Stadsbyggnadsnämnden för godkännande. Tellus Tower vid Telefonplan ska bli ett nav i ett av Stockholms snabbast växande områden. Med många små, välplanerade och funktionella lägenheter och omgivande sociala funktioner riktar sig huset främst till målgruppen unga boende.

Vid en presskonferens idag presenterades projektet av Stockholms stads finansborgarråd
Sten Nordin, Stockholms stads stadsbyggnads- och idrottsborgarråd Regina Kevius och Mattias Roos, VD för SSM Bygg & Fastighets AB som äger fastigheten vid Telefonplan i Stockholm.  

Den 5 september väntas Stockholms stadsbyggnadsnämnd fatta beslut om att påbörja detaljplanearbetet för Tellus Tower. Huset ska, enligt förslaget till detaljplan, bli 75 våningar vilket motsvarar en höjd om 225 m. Totalt kommer projektet att inrymma 340 lägenheter om 1-3 ROK.

–  SSM har i många år varit en drivande aktör i sydvästra Stockholm och vi är måna om att fortsätta utvecklingen av ett kreativt bostadsområde runt Telefonplan där människor och idéer kan mötas. Stockholm behöver fler bostadslösningar och vi är mycket glada för den positiva och gränsöverskridande dialog som förts med såväl tjänstemän som politiker kring projektet, säger Mattias Roos, VD på SSM Bygg och Fastighets AB.

Gert Wingårdh på Wingårdhs Arkitektkontor AB är arkitekten bakom gestaltningen av Tellus Tower. Förutom bostäder kommer Tellus Tower att erbjuda shopping och restauranger. Stor vikt har lagts på att skapa en levande och lockande bostadsmiljö där stadens puls och energi är tydlig. Tellus Tower blir landmärket för den nya stadsdel, Stockholm Creative District, som planeras tillsammans med grannfastigheterna. Tillsammans skapas genom dessa projekt strax över 1 000 bostäder.

– Bostäderna i Tellus Tower utvecklas för ”morgondagens stockholmare”, dvs främst yngre
människor som bor i eller har sökt sig till Stockholm för studier, arbete eller karriär. Morgondagens stockholmare söker ett välplanerat funktionellt boende i geografiskt rätt läge med bra kommunikationer. Morgondagens stockholmare är många – därför vill vi bygga så många lägenheter som möjligt, säger Mattias Roos, VD på SSM Bygg och Fastighets AB.

Tellus Tower ska bli ett nav i ett av Stockholms snabbast växande områden.
– Genom Tellus Tower skapas möjlighet att ta ett samlat urbant grepp för de delar av Telefonplan/Midsommarkransen som ligger närmast trafikleden. Med en större bostadsetablering i befintlig och ny bebyggelse skapas också möjlighet till ett helhetsgrepp kring de gröna och urbana rum som länkar Midsommarkransen till stadens cykelstråk och omgivande stadsdelar, säger Karolina Keyser,Stadsarkitekt Stockholms stad.

Gå även in på: tellustower.se