I juni 2014 bjöd Täby kommun in marknadens byggherrar för att tävla om markanvisningar i kommunens nästa, stora stadsutvecklingsområde Västra Roslags-Näsby. Visionen för området är en hållbar stadsdel med nyskapande och särskiljande arkitektur och grönskande utemiljöer. Nu har tävlingen avgjorts och under föregående vecka offentliggjordes vinnarna i markanvisningstävlingen.

Vid offentliggörandet stod det klart att SSM erhållit markanvisningen för ett av bolagets inlämnade tävlingsbidrag. Exploateringsförslaget har utformats tillsammans med arkitektbyrån Arkitema Architects och projektet innehåller totalt 79 st yteffektiva lägenheter om 1 – 3 ROK. Detaljplanarbete påbörjas under kvartal 1, 2015.

– Vi är glada över att Täby Kommun uppskattade vårt tävlingsförslag. Vi ser fram emot att nu tillsammans med övriga byggherrar och Täby kommun utveckla Västra Roslags-Näsby till en attraktiv och levande stadsdel. Läget och området passar vår målgrupp ”morgondagens stockholmare” perfekt. Vi ser med spänning fram emot att inom kort förverkliga SSMs första projekt i Täby, säger Mattias Roos, VD SSM.

– Vårt förslag som vi ritade för SSM gick i linje med visionen för stadsdelen med nyskapande och särskiljande arkitektur och grönskande miljöer. Kommunen vill förnya och förtäta med fokus på hållbarhet. Vi har därför föreslagit en bebyggelse med sedumtak, växtbeklädda väggar mot gården och solpaneler på taken. Projektet är inspirerat av Arkitemas projekt Sluseholmen i Danmark. Fasaden delas upp med olika uttryck och växlar mellan rött tegel, vit puts och svarta fasadskivor – ett mini-Sluseholmen norr om Stockholm dock utan kanaler, säger Ola Göransson, Affärsområdeschef och Partner, Arkitema Architects.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199