SSM Holding AB (publ), Sveriges ledande bostadsutvecklare inom smarta och prisvärda bostäder, avslutar planerna på att förvärva fem industrifastigheter i Täby, Segeltorp, Sollentuna samt Bromsten.

SSM meddelade under första kvartalet 2018 att bolaget tecknat en exklusiv avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter AB i syfte att utreda förutsättningarna för att förvärva fem utvecklingsprojekt som bedömdes kunna utvecklas till cirka 1 200 bostäder. Utvecklingsprojekten var belägna i Täby, Segeltorp, Sollentuna samt Bromsten.

SSM har under perioden från det att avsiktsförklaringen ingicks genomfört erforderliga undersökningar, säkerställt respektive kommuns utvecklingsplan samt analyserat respektive projekts förutsättningar. Slutsatsen är att det idag inte finns några kommersiella förutsättningar för att fullfölja förvärven av dessa projekt, varför SSM har valt att avsluta förhandlingarna.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 18:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post:
[email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com