SSM Holding AB (publ), den ledande bostadsutvecklaren i Stockholmsområdet inom sin nisch,  är en av vinnarna i Täby kommuns markanvisningstävling kopplat till den nya stadsdelen Täby Park. SSM kommer att utveckla och bygga 270 bostäder, varav  180 hyresrätter. Planerad byggstart är 2018 med inflyttning under 2020.

SSM är en av vinnarna när den första markanvisningstävlingen är avgjord avseende byggandet av den nya stadsdelen Täby Park.

Den nya stadsdelen Täby Park, som är attraktivt belägen 400 meter från Roslagsbanans station Galoppfältet, kommer att få en spännande gestaltning där arkitekturen kommer att variera med olika hushöjder och materialval av trä, tegel och puts. Området omfattar också många gemensamma ytor för spontana möten i vardagen. Det kan vara växthus eller vinterträdgårdar på taken, stora terrasser och torg med plats för uteserveringar. Stadsdelen är planerad att på sikt ge minst 6 000 bostäder och mellan 4 000 och 5 000 arbetsplatser.

Det aktuella markanvisningsområdet består av tre kvarter med totalt 450 bostäder och lokaler i bottenvåningarna. SSM har fått förtroendet att utveckla och bygga 270 av dessa bostäder, varav 180 kommer att vara hyresrätter. Planerad byggstart är 2018 med inflyttning under 2020.

–  SSM vänder sig till en kundgrupp som vi kallar för morgondagens urbana invånare. Denna kundgrupp söker funktionssmarta bostäder, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen. Täby kommuns ambition med den nya stadsdelen uppfyller våra kunders önskemål varför området är högintressant för SSM att expandera på, säger Mattias Roos, verkställande direktör för SSM.

SSM står idag för en allt större andel av Stockholmsområdets nybyggnationer och har vid slutet av 2016 cirka 5 300 byggrätter i planeringsfas eller produktion.
   

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Roos, verkställande direktör
E-post: [email protected]

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- och IR-chef        
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected] 

    

Om SSM Holding AB (publ)
SSM är ett bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsområdet. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. Bolaget särskiljer sig genom att bygga för en specifik målgrupp – morgondagens urbana invånare – och ambitionen är att utveckla de mest populära bostäderna i urbana områden. Därför bygger SSM prisvärda bostäder för hushåll med en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, nära kommunala transporter i citynära lägen. Läs mer på: www.ssmlivinggroup.se