2013 växte SSM från 14 till 33 medarbetare, 369 lägenheter byggstartades och investeringar gjordes i fyra nya projekt. Omsättningen uppgick till 171 (224) Mkr med ett rörelseresultat på 45,6 (35,2) Mkr. SSM:s årsredovisning för 2013 finns nu publicerad på ssmfastigheter.se

– Ett hårt och intensivt arbete på alla fronter under 2013 har gjort att det SSM vi ser idag är ett helt annat bolag än det vi inledde året med. Vi har nått en bra bit på väg mot vårt mål för 2017, att då vara en av de större bostadsutvecklarna på Stockholmsmarknaden, säger Mattias Roos, VD på SSM.

SSM:s 369 startade bostäder under 2013 motsvarade en marknadsandel om 7% av samtliga startade bostäder i flerbostadshus inom Stockholms stad. Under 2014 har SSM fortsatt att expandera byggrättsportföljen i syfte att från 2017 kontinuerligt kunna starta produktionen av 500 lägenheter per år.

Kontakta oss gärna om du vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen – maila:[email protected]

Årsredovisningen finns att ladda ner här:
ssmfastigheter.se/pressrum/nyheter/ssms-arsredovisning-2013.html

För ytterligare information kontakta:
Ola Persson, CFO, 0708-32 99 93