SSM fortsätter att expandera kraftigt och årsredovisningen för 2014 vittnar om detta med 515 byggstarter och en marknadsandel på hela 10,2 %* i Stockholms stad och 31,7 %* i Solna.

SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder och 2014 var ett år som både uppfyllde och överträffade målsättningarna. Antalet bostäder i produktion vid årets slut var 813 (431), antalet byggstarter 515 (370), nettoomsättningen uppgick till 411 MSEK (en ökning med 140 % jmf med 2013) och resultatet efter skatt uppgår till 36 MSEK.

– 2014 var ett bra och händelserikt år, säger Mattias Roos, VD för SSM. Vi ackvirerade nästan 900 byggrätter och däribland bolagets hittills största projekt i egen regi, Bromma Tracks. Nu är vi på god väg att nå vårt mål 2018 att årligen starta och utveckla 1 000 bostäder i citynära lägen.

*SSM:s andel av byggstartade bostadsrätter i flerbostadshus i Stockholms stad enligt scb.se och statistikomstockholm.se

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199