SSM:s starka tillväxt har fortsatt under året och bolaget har levererat ett bättre resultat än någonsin, helt i linje med affärsplanens mål. Antalet byggrätter i pågående produktion var vid årets slut 1287 (813), antalet byggstarter 547 (515) och 658 nya byggrätter ackvirerades. Nettoomsättningen uppgick till 351 MSEK och resultatet efter skatt uppgår till 96 MSEK.

– Vi är stolta över att vara en av Stockholmsregionens större aktörer på bostadsmarknaden och en viktig kugge i samhällets fortsatta utveckling, säger Mattias Roos, VD på SSM.

Ladda ned hela årsredovisningen på ssmfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199