Fjärde kvartalet präglades av säljstarter i tre projekt med tillsammans över 500 lägenheter. Vid årets slut uppgick säljgraden till 97 % av de 1 287 lägenheter vi har i produktion. Idag är samtliga lägenheter sålda. Under fjärde kvartalet lades även grunden för ackvisition av ytterligare byggrätter genom tecknande av köpoption på ca 80 byggrätter och en avsiktsförklaring om förvärv av ca 450 byggrätter.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015
Nettoomsättningen uppgår till 351 098 tkr (411 003 tkr)
Rörelseresultatet uppgår till 101 947 tkr (62 840 tkr)
Rörelsemarginalen uppgår till 29,0 % (15,4 %)
Resultat efter skatt uppgår till 95 554 tkr (35 073 tkr)
658 (872) lägenheter ackvirerades
547 (515) lägenheter byggstartades
549 (700) lägenheter såldes
På bokslutsdagen hade vi 1 287 (813) lägenheter i produktion
På bokslutsdagen uppgick försäljningsgraden av lägenheter i produktion till 97 %

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2015
Nettoomsättningen uppgår till 75 022 tkr (203 226 tkr)
Rörelseresultatet uppgår till 54 909 tkr (30 020 tkr)
Resultat efter skatt uppgår till 54 527 tkr (19 463 tkr)
Tre projekt säljstartades – Twin House (30 lgh), Turbinhallen (205 lgh) och West Side Solna (266 lgh), totalt 501 lägenheter

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199