Under andra kvartalet avslutades projektet Flygplansfabriken med 73 lägenheter i Telefonplan. Samtliga återstående lägenheter såldes under kvartalet och säljgraden uppgår till 100 %, SSM har 786 lägenheter i produktion.

1 APRIL – 30 JUNI 2015
Nettoomsättningen uppgår till 67 275 tkr (79 804 tkr).
Rörelseresultatet uppgår till 15 946 tkr (31 771 tkr).
Rörelsemarginalen uppgår till 23 % (40 %).
Resultat efter skatt uppgår till  11 950 tkr (12 864 tkr).

1 JANUARI – 30 JUNI 2015
Nettoomsättningen uppgår till 235 506 tkr (184 752 tkr).
Rörelseresultatet uppgår till 42 247 tkr (39 853 tkr).
Rörelsemarginalen uppgår till 18 % (22 %).
Resultat efter skatt uppgår till  34 931 tkr (16 150 tkr).

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199