Under tredje kvartalet förvärvades projektet The Tube i Sundbyberg om totalt ca 50 lägenheter. Säljgraden uppgår till 100 %, SSM har 786 lägenheter i produktion.

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015
Nettoomsättningen uppgår till 40 570 tkr (23 025 tkr).
Rörelseresultatet uppgår till 4 791 tkr (4 067 tkr).
Rörelsemarginalen uppgår till 12 % (17 %).
Resultat efter skatt uppgår till 6 096 tkr (679 tkr).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015
Nettoomsättningen uppgår till 276 076 tkr (207 777 tkr).
Rörelseresultatet uppgår till 47 038 tkr (43 920 tkr).
Rörelsemarginalen uppgår till 17 % (21 %).
Resultat efter skatt uppgår till 41 027 tkr (16 829 tkr).

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199