1 800 byggrätter ackvirerades under första kvartalet. Säljgraden uppgår till 99 procent, SSM har 1 287 lägenheter i produktion.

Nettoomsättningen uppgår till 72 896 tkr (168 231 tkr).

Rörelseresultatet uppgår till 28 537 tkr (26 468 tkr).

Rörelsemarginalen uppgår till 39,1 % (15,7 %).

Resultat efter skatt uppgår till  25 019 tkr (23 121tkr).

1 801 (160) lägenheter ackvirerades.

20 (83) lägenheter såldes.

Vid utgången av kvartalet hade vi 1 287 lägenheter i produktion.

Vid utgången av kvartalet uppgick försäljningsgraden av lägenheter i produktion till 99 %.

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199