SSM emitterade i maj en obligation med en ram om 700 MSEK och en första upplåning om 400 MSEK. I samma transaktion löstes den tidigare obligationen om 200 MSEK från 2013. Under kvartalet förvärvades ytterligare 800 byggrätter; i Järla (Nacka) i egen regi samt vid Brommaplan i samarbete med Profi. The Tube (50 lgh) i Sundbyberg byggstartades. SSM har 1 337 lägenheter i produktion.

1 april – 30 juni 2016
Nettoomsättningen uppgick till 130 108 tkr (67 275 tkr)
Rörelseresultatet uppgick till 33 725 tkr (16 226 tkr)
Rörelsemarginalen uppgick till 25,9 % (24,1 %)
Resultat efter skatt uppgick till  23 446 tkr (12 270 tkr)
Vid utgången av kvartalet hade vi 1 337 lägenheter i produktion
Vid utgången av kvartalet uppgick försäljningsgraden av lägenheter i produktion till 98 %.

1 januari – 30 juni 2016
Nettoomsättningen uppgick till 203 004 tkr (235 506 tkr)
Rörelseresultatet uppgick till 62 262 tkr (42 247 tkr)
Rörelsemarginalen uppgick till 30,7 % (18,1 %)
Resultat efter skatt uppgick till  48 465 tkr (34 931 tkr)
2 601 (160) lägenheter ackvirerades
61 (86) lägenheter såldes