SSM har under kvartalet startat Metronomen med 190 lägenheter och färdigställt ND Studios med 46 lägenheter. Säljgraden uppgår till 94 procent. SSM har 1 481 lägenheter i produktion.


1 juli – 30 september 2016

Nettoomsättningen uppgick till 189 689 tkr (40 570 tkr)

Rörelseresultatet uppgick till 63 093 tkr (4 344 tkr)

Rörelsemarginalen uppgick till 33,3 % (10,7 %)

Resultat efter skatt uppgick till 45 612 tkr (5 636tkr)

Vid utgången av kvartalet fanns 1 481 (786) lägenheter i produktion

Vid utgången av kvartalet uppgick försäljningsgraden av lägenheter i produktion till 94 % (100 %)


1 januari – 30 september 2016

Nettoomsättningen uppgick till 392 693 tkr (276 076 tkr)

Rörelseresultatet uppgick till 125 355 tkr (47 038 tkr)

Rörelsemarginalen uppgick till 31,9 % (17,0 %)

Resultat efter skatt uppgick till 94 077 tkr (41 027 tkr)

2 601 (56) lägenheter ackvirerades

187 (86) lägenheter såldes


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Persson
CFO

Telefon: +46 (0)708 – 32 99 93
E-post: [email protected]

Mattias Roos
Verkställande direktör
Telefon: +46 (0)706 – 18 51 99
E-post: [email protected]