SSMs nuvarande JV-partner i projektet Elverket Nacka, Libu Invest AB, har träffat en överenskommelse med Amasten Bostäder AB om att Amasten övertar Libu:s andel i projektet. Förändringen bedöms ske i samband med detaljplan och påverkar inte SSMs andel i projektet.

   
För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)761-65 17 71

   
Om SSM Holding AB (publ)

SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 juni 2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com