SSMs tillträdande VD & koncernchef Mattias Lundgren har förvärvat en miljon köpoptioner i SSM utställda av huvudägaren Eurodevelopment.

– SSM har en stark kärna och därmed en utmärkt möjlighet att skapa aktieägarvärde framöver. Det är en självklarhet för mig att investera i det bolag jag är verksam när jag nu har fått möjlighet att göra detta, och det är med stor entusiasm som jag vid årsskiftet övergår till att bli permanent VD & koncernchef, säger Mattias Lundgren.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

 

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista september 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com