Morphics dotterbolag Aerodyn Propulsion noterar stark orderingång inom sin produktion av propellerblad. Under början av juli har beställningar motsvarande drygt 10 Mkr erhållits.

Aerodyn Propulsion är ett dotterbolag inom Morphic-koncernen som etablerat sig som underleverantör inom framför allt fartygsindustrin. Bolaget utnyttjar en unik maskinpark och tillför koncernen kompetens inom maskinbearbetning av tyngre och avancerade komponenter. Kunskapen överförs till Morphics produktionsverksamhet inom såväl vattenkraft som vindkraft.

Den starka orderingången inom Aerodyn Propulsion bekräftar att fartygsindustrin utgör en fortsatt stark marknad med god efterfrågan på bolagets erbjudande. Den höjda orderingången betyder också att bolaget kan ta till vara möjligheter för högre produktionsutnyttjande. Leverans av ovan annonserade beställningar kommer att ske under en kommande 4 till 8 månaders period.

Göteborg 2006-07-20

För mer information, kontakta gärna:
Peter Heidlund, Koncernchef, Morphic Technologies AB, tel 031-775 46 21 alt [email protected]