I februari 2015 satte Försvarsmakten stopp för den tänkta placeringen av det som skulle bli norra Europas högsta bostadshus, Tellus Tower. Sedan dess har SSM och Stockholms stad arbetat tillsammans för att hitta en ny plats och en ny utformning av projektet. Nu har en överenskommelse träffats och det nya läget för skyskraporna, som utvecklats till två stycken kan presenteras. Projektet ligger fortfarande vid Telefonplan, men nu i direkt anslutning till Telefonplans tunnelbanestation.

– Vi är väldigt nöjda med det konstruktiva samarbetet som bedrivits tillsammans med Stockholms stad under hösten. Att vi nu kan presentera den nya platsen för Tellus Towers och samtidigt redovisa hur projektet utvecklats vidare under hösten känns fantastiskt roligt. Jag känner en stor entusiasm inför det detaljplanesamråd som kommer att genomföras under våren. SSM och Stockholms stad är båda mycket angelägna om att nu ta nästa steg i projektet för att snart kunna påbörja byggandet av närmare 1200 nya moderna bostäder i Stockholm, säger Mattias Roos, VD på SSM.  

Vid exploateringsnämndens möte den 4:e februari kommer beslut att fattas om att anvisa projektet till SSM men redan nu har arbetet med att förbereda ett detaljplanesamråd initierats. Detaljplanesamråd med dialogpaviljong beräknas preliminärt ske under andra kvartalet 2016. De första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning under år 2020. 

– Tellus Towers är ett mycket spännande och intressant projekt och jag är glad över att vi nu har kunnat hitta en ny plats för husen. Projektet kommer bidra positivt både till Telefonplans och Stockholms utveckling och har potential att bli ett nytt landmärke för södra Stockholm, säger stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S).

Tellus Tower har hittills genererat närmare 9 000 anmälningar till SSM:s intresseregister.

Välkommen till presskonferens:
Måndag 18/1, 12.00–12.45, berättar Mattias Roos (VD SSM) och stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S) tillsammans med arkitekt Gert Wingårdh mer om satsningen på att skapa cirka 1200 nya bostäder för morgondagens stockholmare. Presskonferensen hålls på SSM:s huvudkontor, Kungsgatan 57A. 

Fakta om nya Tellus Towers
Det nya förslaget innehåller 4 stycken hus i olika höjder, två skyskrapor, 78 respektive 58 våningar höga, ett punkthus med 17 våningar och ett lamellhus i 7 våningar. Antal lägenheter beräknas bli drygt 1200 stycken. Över 95 procent av lägenheterna kommer att bli flexibla och yteffektiva 1:or och 2:or. Det blir även plats för ett flertal butiker, caféer och livsmedelsbutik. Under husen blir det garage, och tusentals parkeringsplatser för cyklar. Inom området planeras en förskola i två plan och på toppen av de båda höghusen blir det takterrasser med pool. I det högsta av husen ritas det på en restaurang och skybar med utsikt över hela Stockholm. 

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199