Stoppad aktiehandel i Morphic

Morphic Technologies AB (publ) har på egen begäran och med omedelbar
verkan stoppat handeln med bolagets aktier på Göteborgs OTC-lista.

Handelsstoppet föranleds av pågående förhandlingar avseende
samarbetsavtal mm. Fullständig information kommer att lämnas preliminärt
den 13 augusti.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av styrelsens
ordförande Peter Heidlund, 031-7045865, [email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga.

Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på
sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan
följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020808BIT00360/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020808BIT00360/wkr0002.pdf