Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact AB har idag erhållit en större testorder på flödesplattor till bränsleceller för drift av konsumentelektronik från en väletablerad, större tillverkare i Asien. Bränslecellsplattorna skall utvärderas i en teknologiplattform avsedd för implementering i ett stort antal av företagets produkter.

Cell Impact har idag fått en order på ett större antal flödesplattor till bränsleceller. Beställare är en väletablerad tillverkare av konsumentelektronik i Asien.

”Branschen kännetecknas av korta produktutvecklingscykler och volymproduktion kan komma inom verksamhetsåret 2007/08. Att vi kombinerar hög kvalitet med överlägsen produktionsekonomi gör vårt erbjudande unikt för branschen. Detta bekräftas av det stora intresset inom våra tre prioriterade segment.”, säger Martin Valfridsson, VD för Cell Impact.

I ett bränslecellsystem för konsumentelektronik produceras elektricitet genom att till exempel metanol sönderdelas och reagerar med syre. En näst intill obefintlig miljöpåverkan och en överlägsen verkningsgrad gör potentialen i bränslecelltekniken mycket stor.

Till de främsta fördelarna med bränsleceller i konsumentelektronik hör en avsevärt längre drifttid. I motsats till dagens batterier går det även mycket snabbt att ladda bränslecellsdrivna enheter.