Stockholm, den 29 april 2016. SSM Holding AB meddelar att bolaget har beslutat att emittera ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor med förfall den 9 maj 2020.

Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 8.00 % och ha ett totalt rambelopp om 700 miljoner kronor. SSM avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar. Likviden från obligationslånet ska användas till förtida återlösen av bolagets tidigare utställda obligationslån samt för generella verksamhetsändamål.

Emissionen möttes av stort intresse och cirka 80 investerare från Sverige, övriga Norden och Kontinentaleuropa deltog i den övertecknade transaktionen.

– Vi är glada över det stora intresset från investerarna för vår nya obligation. SSM har haft en stark tillväxt under de senaste åren och med den nya obligationsfinansieringen på plats så kan vi öka takten i verksamheten ytterligare mot vårt mål att nå 1 000 byggstarter per år 2018, säger Mattias Roos, VD för SSM Holding.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

SSM offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15:00 den 29 april 2016.

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199