Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beslutade igår att påbörja detaljplanearbetet för Tellus Tower och därmed 340 bostäder i norra Europas högsta bostadshus. Höghuset vid Telefonplan blir ett nav i ett av Stockholms snabbast växande områden. Med många små, välplanerade och funktionella lägenheter och omgivande sociala funktioner riktar sig huset främst till morgondagens stockholmare – en yngre målgrupp med stora krav på yteffektivitet, flexibilitet och service.

Tellus Tower ska enligt föreslagen detaljplan bli 75 våningar vilket motsvarar en höjd om 225 meter. Totalt kommer projektet att inrymma 340 lägenheter om 1-3 ROK. 
 
– Vi ska vara fortsatt drivande i utvecklingen av ett kreativt bostadsområde runt Telefonplan där människor och idéer kan mötas. Stockholm behöver fler bostadslösningar och vi är mycket glada för Stadsbyggnadsnämndens beslut att påbörja detaljplanearbetet för Tellus Tower, säger Mattias Roos, VD på SSM Bygg och Fastighets AB.

Förutom bostäder kommer Tellus Tower att erbjuda shopping och restauranger. Stor vikt kommer läggas på att skapa en levande och lockande bostadsmiljö där stadens puls och energi är tydlig. Tellus Tower blir landmärket för den nya stadsdel, Stockholm Creative District, som planeras
tillsammans med grannfastigheterna. Tillsammans skapas genom dessa projekt strax över 1 000 bostäder.

Mot bakgrund av Stadsbyggnadsnämndens beslut påbörjas ett förarbete och ett antal utredningar och analyser. Resultatet av dessa utredningar och analyser kommer sedan ligga till grund för det förslag där allmänheten i samråd kommer kunna lämna synpunkter. Samråd är planerat under första kvartalet 2014.

ssmfastigheter.se/tellus-tower/

tellustower.com

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD SSM, tel 0706-185199