En tysk material- och komponenttillverkare har beställt ett maskinsystem av Morphics helägda dotterbolag Dynamis AB för masstillverkning av lättmetallkomponenter. Ordern är strategiskt viktig då kunden är en ledande leverantör av nya avancerade komponenter till den europeiska fordonsindustrin.

Fordonsindustrin strävar kontinuerligt efter såväl prestandahöjning som viktminskning. I övergången till hybrid- och bränslecellsfordon ställs dessutom nya krav på komponentleverantörer vad gäller materialval och produktionsmetoder. Avancerade lättmetaller och effektiva formningsmetoder spelar i detta avseeende en avgörande roll.

Beställaren av Dynamis formningssystem har under en längre tid utvärderat tekniken och har nu fått specifika komponenter godkända för införande i bl a nya bilmodeller. Kombinationen av kundens nya lättmetaller i olika aluminium-, titan- respektive magnesiumlegeringar tillsammans med Morphics formningsmetod har därmed godkänts som nya tillverkningsmetod.

”Det är givetvis en stor framgång för oss att nu få etablera vår formningsteknik i Tyskland hos en kund där de ledande fordonstillverkarna får full insyn i vår produktionsteknik och dess möjligheter. Anläggningen blir en viktig referens som ger oss synnerligen goda förutsättningar att expandera såväl hos kunden som hos andra producenter.” säger Peter Heidlund, verkställande direktör och koncernchef i Morphic Technologies AB.

Maskinsystemet är sålt på marknadsmässiga grunder och kommer att levereras under februari 2006. Kunden har av konkurrensskäl avböjt offentliggörande av ytterligare information kring affären.

Göteborg 2005-11-22