Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact har fått en prototyporder från en stor asiatisk tillverkare av bärbara datorer. Ordern omfattar flödesplattor till bränsleceller för drift av bärbara datorer. Flödesplattorna tillverkas idag med en metod som är betydligt dyrare än den lösning som Cell Impact erbjuder.

”Detta är den tredje ordern på kort tid relaterad till bränsleceller för drift av bärbara datorer. Det är inom mobil elektronik som vi bedömer att den första snabba marknadsintroduktionen kommer att ske. Vi har varit konsekventa och uthålliga i vår marknadsbearbetning i Europa, Nord Amerika och Asien och det har gett resultat, vi ser en god utveckling inom samtliga tre applikationsområden; mobil elektronik, stationära system och fordon”, säger Martin Valfridsson, VD Cell Impact AB.

Leverans av dessa prototyper kommer att ske under juli månad. Kunden avser inleda kundleveranser av produkten under innevarande verksamhetsår.