Studentbacken är SSM koncernens dotterbolag för utveckling av studentlägenheter. 
Den 3:e oktober ingick Studentbacken ett förvärvsavtal med HSB Bostad om att förvärva 90 st bostadsbyggrätter ämnade för studentlägenheter omfattande ca 3000 kvm BTA. Projektet kommer bestå av små moderna och yteffektiva lägenheter i Roslags-Näsby.

Arbetet med detaljplanen för området startar i januari 2015. Byggstart beräknas att ske under andra halvåret av 2016. Projektet beräknas stå klart för inflyttning till höstterminen 2017.

– Det finns alldeles för få studentbostäder i Stockholmsregionen. Genom detta projekt utvecklar vi ett för Täby stort antal nya studentlägenheter i ett attraktivt- och kommunikationsnära läge. Vårt mål är att Studentbacken skall starta flera projekt under de kommande åren, säger Mattias Roos, VD i SSM och Styrelse Ordf. i Studentbacken. 

Projektet är Studentbackens andra projekt, det första projektet är beläget i Danderyd där det för närvarande pågår arbete med en ny detaljplan.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, SSM, tel 0706-185199
Staffan Sälg, VD, Studentbacken, tel 0706-050899

ssmfastigheter.se/studentbostad/studentbacken/