Styrelsen i Amasten Holding AB (publ) har nu lämnat sitt förslag till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 4§ i Aktiebolagslagen.