Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) (”Erbjudandet”). Swedbank Robur Fonder AB (”Swedbank Robur”) har meddelat att de stödjer Erbjudandet och därmed SBBs ambition att bygga upp det största bolaget inom social infrastruktur med samhällsfastigheter i Norden.

Swedbank Robur som per 29 november 2019 ägde 13 294 969 stamaktier, representerande cirka 7,4 procent av aktierna och 7,8 procent av rösterna i Hemfosa, har meddelat att de bedömer att budet är finansiellt skäligt och att de avser att acceptera Erbjudandet, men har varken genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

”Det är glädjande att Swedbank Robur, som var största aktieägare i Hemfosa när SBB offentliggjorde budet, väljer att stödja budet. Jag ser fram emot att välkomna dem som långsiktiga institutionella ägare i det nya SBB.”, säger Ilija Batljan, grundare och vd för SBB.

Sista dag att acceptera Erbjudandet är den 20 december 2019. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 23 december 2019, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 3 januari 2020.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 08:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.