Tellus Towers, som utvecklas av SSM i ett JV-samarbete med den globala aktören Partners Group, är nominerad till 2018 års YIMBY-pris. Priset delas varje år ut till en aktör som positivt bidrar till att Stockholm blir en tätare, mer hållbar och levande urban stad.

YIMBY-priset till Albert Lindhagens minne delas varje år ut till en aktör som positivt bidragit till att Stockholm blir en tätare, mer hållbar och levande urban stad. Projektet Tellus Towers är en av årets nominerade. Motivering lyder enligt följande:

”För deras uthållighet och trots många motgångar har kommit tillbaka med en högre exploatering än ursprungsförslaget (mycket ovanligt i osthyvelstan Stockholm). För att de med deras exempel visar att det går alldeles utmärkt att bygga högt/högexploaterat inordnat i en kvartersstruktur och samordna denna täthet med en placering vid kollektivtrafik vilket minskar behovet av biltrafik.”, anger YIMBY.

”Vi är både stolta och glada över nomineringen till årets YIMBY-pris. Tellus Towers kommer då det är färdigbyggt erbjuda bostäder för över tusen hushåll på en markyta som motsvarar två mellanstora villatomter. Det är både hållbart och resurseffektivt att bygga så många bostäder på en begränsad yta i ett kollektivtrafik nära läge utan att några grönområden tas i anspråk”, säger Mattias Roos, VD & koncernchef för SSM.

Om Tellus Towers
Tellus Towers, beläget vid Telefonpan, planeras till att bestå av 1 200 prisvärda, funktionella, kollektiv-trafiknära och hållbara bostäder med blandade upplåtelseformer. Bostäderna är främst ettor och tvåor och ligger i direkt anslutning till kollektivtrafik vilket gör att färre parkeringsplatser behövs, helt i linje med modernt och hållbart bostadsbyggande. Projektets multi-use-of-space-lösningar gör att de boende får mer boende per kvadratmeter jämfört med ett traditionellt boende. Tellus Towers kommer att skapa en ny puls kring Telefonplan, då förutom bostäderna även hotell, restaurang, skybar och besökscentrum med service för allmänheten ryms inom ramen för projektet. Husbyggnaderna, som består av två torn, planeras till 80 respektive 60 våningar, vilket motsvarar 235 meter respektive 190 meter höga torn. 

Röstningen till YIMBY-priset avslutas den 4 november 2018. För mer information om YIMBY (Yes in My BackYard) se även www.yimby.se

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är den ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com